Sri Narsiha Mehta – ₮₳₵₾ ₆₵⃋ – ₨₰₸₿₂₹ ₮₹⃇₤₾

મળવા આવો – નરસિંહ મહેતા

વા વાયા ને વાદળ ઊમટ્યાં
…………… ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર….
મળવા આવો સુંદરવર શામળિયા
…………… તમે મળવા તે ના’વો શા માટે ?
નહીં આવો તો નંદજીની આણ
મળવા આવો સુંદરવર શામળિયા…. વા વાયા

તમે ગોકુળમાં ગોધન ચારંતા
…………… તમે છો ને સદાયના ચોર
મળવા આવો સુંદરવર શામળિયા…. વા વાયા

તમે કાળી તે કાંબળી આઢંતા,
…………… તમે ભરવાડના ભાણેજ,
મળવા આવો સુંદરવર શામળિયા…. વા વાયા

તમે વ્રજમાં તે વાંસળી બાજંતા,
…………… તમે ગોપીઓના ચિત્તડાના ચોર,
મળવા આવો સુંદરવર શામળિયા…. વા વાયા

મહેતા નરસૈયાના સ્વામી શામળિયા,
…………… અમને તેડી રમાડ્યા રાસ,
મળવા આવો સુંદરવર શામળિયા…. વા વાયા

Pra

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: